Grenseffectenrapportage 2022

Dossier 6: Has the border resident’s perception of the “border” changed since the COVID-19 crisis? (opinion piece)

 

Dr. Math Noortmann

Sander Kramer

Tijdens de COVID-19-crisis zijn de (fysieke) grenzen tussen de lidstaten in de EU opnieuw opgeworpen. Dit fenomeen heeft waarschijnlijk invloed gehad op de perceptie die bewoners van de grens hebben. Vooral in een grensoverschrijdende regio als de Euregio Maas-Rijn, waar een 360°-perspectief wordt bevorderd als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking, wonen en werken, zijn diepere inzichten in dergelijke percepties van belang bij het nadenken over ideeën als Euregionale identiteit. Dit jaar zal een commentaar op deze aspecten worden gegeven als vervolg op de twee onderzoeksdossiers over de coronavirus pandemie van 2020 en 2021. Daarnaast dient het als basis voor de ontwikkeling van een unieke gelokaliseerde barometer over identiteit, die in toekomstig onderzoek verder zal worden uitgebouwd.