Na de Reflectie op de partijprogramma’s in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en het ITEM Commentaar na de verkiezingsuitslag hebben wij nu ook de coalitieakkoorden van de partijen in de zeven grensprovincies onder de loep genomen.

 

 

▶️ Download de Reflectie

In de reflectie en het commentaar was de conclusie dat grensoverschrijdende samenwerking een bescheiden rol speelde en de ITEM aanbeveling luidde dan ook dat grensoverschrijdende samenwerking een centralere rol zou moeten krijgen in de provinciale politiek. Is dat in de Coalitieakkoorden tot uitdrukking gekomen? Is er inderdaad meer aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking en horizontale samenwerking?

Deze Reflectie richt zich op de coalitieakkoorden in de grensprovincies die reeds zijn bekendgemaakt. Voor deze analyse is dezelfde (thematische) methode als de eerdere Reflectie gekozen.

Daarbij zijn de belangrijkste grensoverschrijdende thematieken opgenomen:

– Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
– Grensoverschrijdende zorg/welzijn
– Grensoverschrijdende mobiliteit/infrastructuur
– Grensoverschrijdend onderwijs en cultuur
– Grensoverschrijdende veiligheid
– Grensoverschrijdende energietransitie/klimaat
– Grensoverschrijdende innovatie
– Euregionale governance / samenwerking

Eerst zal in algemene zin een overzicht worden gegeven van de rol en positie van grensoverschrijdende samenwerking als thema in het coalitieakkoord. Vervolgens wordt in de verschillende subparagrafen per thema gereflecteerd op de plannen in het coalitieakkoord.