Brede Welvaart in grensregio’s: niet makkelijk, wel noodzakelijk

Op 27 en 28 maart 2024 vond de Limburgse tweedaagse van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Maastricht plaats, georganiseerd door NEIMED, provincie Limburg en de programmacoördinatoren van het Nationaal Netwerk. ITEM en NEIMED verzorgden daarbij samen een workshop over brede welvaart in grensregio’s waarin werd gesproken over het belang van sturen op impact bij […]

Rapport over de procedurele, organisatorische en juridische aspecten van de toekenning van het Europees diploma label

FOCI report 2024 European degree label

  Op 27 maart heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet met de presentatie van een uitgebreide blauwdruk voor een Europees diploma label. Deze blauwdruk beschrijft het kader en de richtlijnen voor de implementatie van een Europees diploma label en markeert een cruciaal moment voor Europese hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het afgelopen jaar […]

Grenseffectenrapportage 2023: Samenvatting

Dossiers Euregionale Barometer: Brede Welvaart vanuit grensoverschrijdend perspectief Transnationale infrastructurele projecten: ambities, sectoren, instrumenten en impact op grensregio’s Kinderzuschlag (DE)-Kindgebonden budget (NL): De grenswerker tussen wal en schip? Toekomstbestendige acute zorg in Nederland: 360° grensoverschrijdend perspectieven Openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn (studentendossier) Impact Internationalisering hoger onderwijs in balans (nog bekend te maken) Pitches van […]

ITEM Reflectie: Tweede Kamerverkiezingen vanuit Grensoverschrijdend Perspectief

Afbeelding Reflectie Nieuwspoort

Zijn de grensregio’s in beeld? Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De toekomstige regering en Tweede Kamer geven in belangrijke mate vorm aan het grensoverschrijdende beleid dat in Nederland gevoerd wordt. In de partijprogramma’s formuleren de politieke partijen hun plannen voor de toekomst van Nederland, en direct dan wel indirect […]

ITEM Reflectie: Tweede Kamerverkiezingen vanuit Grensoverschrijdend Perspectief

Afbeelding Reflectie Nieuwspoort

Zijn de grensregio’s in beeld? Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De toekomstige regering en Tweede Kamer geven in belangrijke mate vorm aan het grensoverschrijdende beleid dat in Nederland gevoerd wordt. In de partijprogramma’s formuleren de politieke partijen hun plannen voor de toekomst van Nederland, en direct dan wel indirect […]

Succesvolle jaarlijkse Preuvenemint Meeting 2023

Grensoverschrijdende vraagstukken oplossen door grensoverschrijdend denken en doen De jaarlijkse ITEM Preuvenemint Meeting was een groot succes.  Tijdens het goed bezochte evenment werden bezoekers doo middel van korte pitches en presentaties op de hoogte gebracht van de grensoverschrijdende en Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken waar we aan werken.  Over de landsgrenzen heen en in de volledige […]

ITEM Reflectie: Coalitieakkoorden in de grensprovincies vanuit grensoverschrijdend perspectief

Na de Reflectie op de partijprogramma’s in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en het ITEM Commentaar na de verkiezingsuitslag hebben wij nu ook de coalitieakkoorden van de partijen in de zeven grensprovincies onder de loep genomen.     ▶️ Download de Reflectie In de reflectie en het commentaar was de conclusie dat grensoverschrijdende samenwerking een bescheiden rol speelde en […]

Grenseffectenrapportage 2023: aangekondigde onderwerpen

De onderwerpen voor de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van ITEM voor 2023 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 17 november 2023. De belangrijkste taak van ITEM is te helpen bij het wegnemen van grensbelemmeringen binnen de EU. Daarom publiceren wij jaarlijks een gedetailleerd verslag over wat wij beschouwen […]

EMRLingua: Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn

Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Project Completed 100% Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Het INTERREG V-A project EMR-Lingua loopt van 2021-2023 en heeft als overkoepelend doel het bevorderen van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” (Nederlands, Frans en Duits) in de […]

Grenseffectenrapportage 2022: Samenvatting

Dossiers Europese ruimte voor gezondheidsgegevens EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers Energietransitie en energiezekerheid Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit Grenseffecten van het Nederlandse vuurwerkverbod Perceptie van de ‘grens’ en ‘identiteit’ van grensbewoners na de COVID-19-crisis Grensoverschrijdende effecten van het Nederlandse stikstofbeleid Pitches van de onderwerpen Dit jaar omvat de […]