Publicaties

Welkom bij publicaties. Hier vindt u alle dossiers die behandeld zijn door ITEM, inclusief de grenseffecten rapportages. Mocht er geen antwoord te vinden zijn op uw vraag, kunt u contact opnemen voor meer informatie en advies via ons contactformulier.

Filter

Filter alle ITEM publicaties gemakkelijk op jaartal en categorie

Filter op datum
 

U kunt ook publicaties, lezingen, activiteiten, persmateriaal en datasets met betrekking tot ITEM-onderzoek en onderzoekers doorzoeken, raadplegen of downloaden in het onderzoeksinformatiesysteem Pure van de Universiteit Maastricht.

Expertises

ITEM verricht interdisciplinair onderzoek in het kader van grensoverschrijdende Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan praktische oplossingen. Dit start vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waaruit op juridisch, economisch, cultureel, en bestuurlijk vlak onderzoek plaatsvindt. Dit gaat allemaal in samenwerking met de verschillende faculteiten binnen de Universiteit Maastricht.