ITEM BRIEFS 3: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; Eindelijk!

EC-voorstel voor een richtlijn COM(2023) 516/4 betreffende een Europese grensoverschrijdende associatie: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; eindelijk! Door Martin Unfried     Afgelopen september heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn betreffende Europese grensoverschrijdende associaties (COM(2023) 516 definitief). “Het voorstel heeft tot doel … de voorwaarden voor […]