Brede welvaart: wonen en werken over de grens

ITEM-onderzoeker Pim Mertens en Inge Hooijen (externe onderzoeker bij Regional Capital) schreven recent een artikel over brede welvaart: wonen & werken over de grens voor het vakblad Grensoverschrijdend Werken. […] Vanuit een beleidsoogpunt kan het investeren in maatregelen ter bevordering van brede welvaart positieve danwel negatieve effecten hebben die zich uitstrekken tot over de grens. […]