WinWin4WorkLife-project van start om de impact van werken op afstand in heel Europa te verkennen en te verbeteren

Vanaf februari 2024 is het WinWin4WorkLife-project begonnen, gericht op het begrijpen en aanpakken van de effecten van regelingen voor werken op afstand in Europa – waaronder in grensoverschrijdende regio’s. De kern van het WinWin4WorkLife project is een missie om interdisciplinair begrip van de sociale, economische en ruimtelijke gevolgen van RWA te verrijken.

ITEM is partner van het consortium, dat door LISER wordt geleid, en zal diens specifieke kennis ten aanzien van beleid en regelgeving en de implicaties voor hybride werken in grensgebieden inbrengen en zo bestendig doorwerken aan het beter ingebed hybride werken in grensoverschrijdende regio’s.

Eerder ITEM onderzoek

Na COVID-19 is het hybride werken een blijvertje gebleken. Ruim de helft van de Nederlanders werkt weleens thuis, maakte het CBS onlangs nog bekend. Ook de buurlanden binnen de Benelux werken relatief veel in hybride vorm. Hoewel hybride werken derhalve ‘normaal’ wordt, is dat voor grensarbeiders in juridische zin nog niet zo vanzelfsprekend. In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 zijn de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen voor grensarbeiders en diens werkgevers onderzocht. Thuiswerken door grensarbeiders kan complex, niet transparant en kostbaar zijn, zowel voor werknemer als werkgever.

In navolging van het onderzoek spant ITEM zich in voor een betere regelgeving dat thuiswerken voor grensarbeiders vanzelfsprekender maakt. Zo heeft ITEM een rondetafel georganiseerd met werkgevers, ministeries en Kamerleden in Nederland, waaruit het belang bleek van het beter faciliteren van grensoverschrijdend (thuis)werken voor de euregionale arbeidsmarkt en economie. De discussie is ook op het niveau van de Benelux Unie en Europa geïnitieerd door ITEM, in de vorm van een gezamenlijke workshop, met de Europese Kaderovereenkomst, dat hybride werken nu tot 50% voor grensarbeiders faciliteert, als succes om te vieren.