Voorwoord nieuwsbrief mei 2024

Anouk Bollen

    10 jaar ITEM expertise: bevordering van grensoverschrijdende samenwerking Tien jaar geleden startten we een traject om samenwerking te bevorderen en uitdagingen aan te pakken over de binnengrenzen van de Europese Unie heen. Nu we ons 10-jarig jubileum vieren, staan we stil bij onze prestaties, mijlpalen en impactvolle bijdragen aan grensoverschrijdende samenwerking en analyses. […]

Grensoverschrijdende coördinatiepunten: Deskundigen benadrukken de toegevoegde waarde

NRW event 2024

Wat zijn de voor- en nadelen van het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM (2023) 790) voor een EU-verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme? ITEM organiseerde een sessie over de details van dit initiatief, dat nu “cross-border facilitation tool” heet. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en vond […]

ITEM projectpartner van het Schakelpunt Grensobstakels Vlaanderen-Nederland

Schakelpunt

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project ‘Coördinatiepunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ werd goedgekeurd door de begeleidingscommissie Interreg Vlaanderen-Nederland op 20 maart 2024. Dit driejarige project richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen alle overheidsniveaus en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland om praktische grensbelemmeringen in de Vlaams-Nederlandse grensregio’s aan te pakken, […]

Grenseffectenrapportage 2024: aangekondigde onderwerpen

Grefap 2024 announcement

  De onderwerpen voor de Grenseffectenrapportage 2024 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 22 november 2024. De belangrijkste taak van ITEM is te helpen bij het wegnemen van grensbelemmeringen binnen de EU. Daarom publiceren wij jaarlijks een gedetailleerd verslag over wat wij beschouwen als […]

Geen grensregio’s op politieke agenda EU

Next ITEM EP 2024 elections collage

Op 29 april 2024 vond het evenement Next ITEM: European Elections and Border Regions plaats bij EIPA Maastricht. Tijdens dit evenement lichtten ITEM-experts Martin Unfried en Pim Mertens de bevindingen toe van hun ITEM Reflection: European Elections 2024 and Border Regions met betrekking tot grensoverschrijdende perspectieven in Europese partijprogramma’s. Kandidaat-Europarlementariërs Karin Jacobs (D66), Fabiènne Hendricks […]

WinWin4WorkLife-project van start

WinWin4WorkLife-project van start om de impact van werken op afstand in heel Europa te verkennen en te verbeteren Vanaf februari 2024 is het WinWin4WorkLife-project begonnen, gericht op het begrijpen en aanpakken van de effecten van regelingen voor werken op afstand in Europa – waaronder in grensoverschrijdende regio’s. De kern van het WinWin4WorkLife project is een […]

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter

Pim Mertens

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter Een nieuw jaar, nieuwe belastingregels. Suikertaks jaagt de Nederlandse consument de grens over, was de strekking van berichtgeving in onder andere De Limburger begin 2024. De maatregel hoort bij het Belastingplan 2023 en werd per 1 januari 2024 ingevoerd. Deze verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is niet de enige kostprijsverhogende maatregel die […]

Grenseffectenrapportage 2023: Samenvatting

Dossiers Euregionale Barometer: Brede Welvaart vanuit grensoverschrijdend perspectief Transnationale infrastructurele projecten: ambities, sectoren, instrumenten en impact op grensregio’s Kinderzuschlag (DE)-Kindgebonden budget (NL): De grenswerker tussen wal en schip? Toekomstbestendige acute zorg in Nederland: 360° grensoverschrijdend perspectieven Openbaar vervoer in de Euregio Maas-Rijn (studentendossier) Impact Internationalisering hoger onderwijs in balans (nog bekend te maken) Pitches van […]

Elke nieuwe wet testen op gevolgen voor grensregio’s

  ???? Lees het interview met Martin Unfried en Pim Mertens in de Observant van 18-9-2023 over de maatschappelijke impact van onderzoeksresultaten en hoe het beoordelen van de grensoverschrijdende effecten van nieuwewetgeving een standaardprocedure is geworden dankzij het onderzoek van ITEM.  

Grenseffectenrapportage 2022: Samenvatting

Dossiers Europese ruimte voor gezondheidsgegevens EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers Energietransitie en energiezekerheid Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit Grenseffecten van het Nederlandse vuurwerkverbod Perceptie van de ‘grens’ en ‘identiteit’ van grensbewoners na de COVID-19-crisis Grensoverschrijdende effecten van het Nederlandse stikstofbeleid Pitches van de onderwerpen Dit jaar omvat de […]