Voorwoord nieuwsbrief mei 2024

Anouk Bollen

    10 jaar ITEM expertise: bevordering van grensoverschrijdende samenwerking Tien jaar geleden startten we een traject om samenwerking te bevorderen en uitdagingen aan te pakken over de binnengrenzen van de Europese Unie heen. Nu we ons 10-jarig jubileum vieren, staan we stil bij onze prestaties, mijlpalen en impactvolle bijdragen aan grensoverschrijdende samenwerking en analyses. […]

Grensoverschrijdende coördinatiepunten: Deskundigen benadrukken de toegevoegde waarde

NRW event 2024

Wat zijn de voor- en nadelen van het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM (2023) 790) voor een EU-verordening betreffende een grensoverschrijdend mechanisme? ITEM organiseerde een sessie over de details van dit initiatief, dat nu “cross-border facilitation tool” heet. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en vond […]

ITEM projectpartner van het Schakelpunt Grensobstakels Vlaanderen-Nederland

Schakelpunt

Een mijlpaal in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland: het project ‘Coördinatiepunt Grensbelemmeringen Vlaanderen-Nederland’ werd goedgekeurd door de begeleidingscommissie Interreg Vlaanderen-Nederland op 20 maart 2024. Dit driejarige project richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen alle overheidsniveaus en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland om praktische grensbelemmeringen in de Vlaams-Nederlandse grensregio’s aan te pakken, […]

Grenseffectenrapportage 2024: aangekondigde onderwerpen

Grefap 2024 announcement

  De onderwerpen voor de Grenseffectenrapportage 2024 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 22 november 2024. De belangrijkste taak van ITEM is te helpen bij het wegnemen van grensbelemmeringen binnen de EU. Daarom publiceren wij jaarlijks een gedetailleerd verslag over wat wij beschouwen als […]

Geen grensregio’s op politieke agenda EU

Next ITEM EP 2024 elections collage

Op 29 april 2024 vond het evenement Next ITEM: European Elections and Border Regions plaats bij EIPA Maastricht. Tijdens dit evenement lichtten ITEM-experts Martin Unfried en Pim Mertens de bevindingen toe van hun ITEM Reflection: European Elections 2024 and Border Regions met betrekking tot grensoverschrijdende perspectieven in Europese partijprogramma’s. Kandidaat-Europarlementariërs Karin Jacobs (D66), Fabiènne Hendricks […]

Brede Welvaart in grensregio’s: niet makkelijk, wel noodzakelijk

Op 27 en 28 maart 2024 vond de Limburgse tweedaagse van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Maastricht plaats, georganiseerd door NEIMED, provincie Limburg en de programmacoördinatoren van het Nationaal Netwerk. ITEM en NEIMED verzorgden daarbij samen een workshop over brede welvaart in grensregio’s waarin werd gesproken over het belang van sturen op impact bij […]

Rapport over de procedurele, organisatorische en juridische aspecten van de toekenning van het Europees diploma label

FOCI report 2024 European degree label

  Op 27 maart heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet met de presentatie van een uitgebreide blauwdruk voor een Europees diploma label. Deze blauwdruk beschrijft het kader en de richtlijnen voor de implementatie van een Europees diploma label en markeert een cruciaal moment voor Europese hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het afgelopen jaar […]

WinWin4WorkLife-project van start

WinWin4WorkLife-project van start om de impact van werken op afstand in heel Europa te verkennen en te verbeteren Vanaf februari 2024 is het WinWin4WorkLife-project begonnen, gericht op het begrijpen en aanpakken van de effecten van regelingen voor werken op afstand in Europa – waaronder in grensoverschrijdende regio’s. De kern van het WinWin4WorkLife project is een […]

Grensoverschrijdende crisisbeheersing in het geval van hoogwater in de Euregio Maas-Rijn

De overstromingsramp van juli 2021 veroorzaakte grote materiële schade en sterfgevallen in onder meer de Euregio Maas-Rijn (EMR), het gebied waar de EMRIC-diensten verantwoordelijk zijn voor crisisbeheer en rampenbestrijding. Op verzoek van de partnerorganisaties van het netwerk EMRIC deed ITEM in het kader van het INTERREG Project MAHRETAK onderzoek naar de vereisten van grensoverschrijdend crisismanagement […]