Geen grensregio’s op politieke agenda EU

Next ITEM EP 2024 elections collage

Op 29 april 2024 vond het evenement Next ITEM: European Elections and Border Regions plaats bij EIPA Maastricht. Tijdens dit evenement lichtten ITEM-experts Martin Unfried en Pim Mertens de bevindingen toe van hun ITEM Reflection: European Elections 2024 and Border Regions met betrekking tot grensoverschrijdende perspectieven in Europese partijprogramma’s. Kandidaat-Europarlementariërs Karin Jacobs (D66), Fabiènne Hendricks […]

Brede welvaart: wonen en werken over de grens

ITEM-onderzoeker Pim Mertens en Inge Hooijen (externe onderzoeker bij Regional Capital) schreven recent een artikel over brede welvaart: wonen & werken over de grens voor het vakblad Grensoverschrijdend Werken. […] Vanuit een beleidsoogpunt kan het investeren in maatregelen ter bevordering van brede welvaart positieve danwel negatieve effecten hebben die zich uitstrekken tot over de grens. […]

Terugblik en conclusies ITEM jaarconferentie 2023

Foto collage ITEM Jaarconferentie 2023

De grens centraal “Met het rapport ‘elke regio telt’ en de regiodeals maakt dit kabinet duidelijk dat het pas écht goed met Nederland gaat als het overal goed gaat, de grensregio’s hebben kansen, maar je moet dan wel bereid zijn om zowel letterlijk als figuurlijk over de grenzen heen te kijken en de regio ook […]

PERSBERICHT: Brede welvaart is in grensregio eigenlijk nog een blinde vlek

Tijdens de huidige verkiezingscampagne benadrukken vrijwel alle politieke partijen dat ‘Elke regio telt.’ Partijprogramma’s staan vol met plannen om de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen. Brede welvaart gaat niet alleen over materiële welvaart maar ook om welzijn, zoals bijvoorbeeld de leefomgeving, sociale cohesie, gezondheid of veiligheid. Uit een analyse in de jaarlijkse […]