ITEM BRIEFS 10: Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?

Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?     De afgelopen maand haalden vier verschillende ‘grensgeschillen’ de nationale en regionale pers. De Vlaamse Minister Zuhal Demir stuurde de Nederlandse regering een aangetekende brief, waarin Nederland in gebreke wordt gesteld voor milieuvervuilingen door de Limburgse chemiegigant Chemelot (De Limburger van 22.02.24);  […]

ITEM BRIEFS 9: Samenleven met water over grenzen heen

Samenleven met water over grenzen heen         Op 16 januari jl heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Kamervragen beantwoord van leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over de duiding van het landelijk veiligheidsbeleid primaire waterkeringen, inclusief een kosteninschatting van de versterkingsopgave tot 2050. De minister […]

ITEM BRIEFS 7: Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach

Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach     Ons pensioenland is volop in beweging; zeker als het gaat om de regeling van het grensoverschrijdende pensioen.  Op 17 januari jl. heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Het wekt verbazing dat in de meer dan honderd uur […]

ITEM BRIEFS 6: Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs

Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs   Eind 2022 droeg de Tweede Kamer de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen tegen de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs. In reactie hierop heeft het ministerie van Onderwijs het Nederlandse hoger onderwijs verzocht om te stoppen met het actief werven […]

ITEM BRIEFS 4: Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens: Weer een stap in de richting van grensoverschrijdende gezondheidszorg   Door Susanne Sivonen     Op respectievelijk 6 december en 13 december kondigden de Raad en het Europees Parlement hun steun aan voor de oprichting van een Europese Gezondheidsdataruimte (EHDS). […]

ITEM BRIEFS 3: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; Eindelijk!

EC-voorstel voor een richtlijn COM(2023) 516/4 betreffende een Europese grensoverschrijdende associatie: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; eindelijk! Door Martin Unfried     Afgelopen september heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn betreffende Europese grensoverschrijdende associaties (COM(2023) 516 definitief). “Het voorstel heeft tot doel … de voorwaarden voor […]