ITEM BRIEFS 13: Toekomst(bestendige) sociale zekerheid – actie vereist?

Toekomst(bestendige) sociale zekerheid – actie vereist?       In februari en april 2024 zijn twee rapporten gepresenteerd die in het teken staan van de toekomst van sociale zekerheid. Gelet op de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen in Europe wordt de vraag hoe onze sociale zekerheid er gaat uitzien steeds belangrijker.  Op 29 februari 2024 is […]

ITEM BRIEFS 10: Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?

Geschillenbeslechting in de Vlaams – Nederlandse grensregio. Tijd voor een grensregionale ombudspersoon?     De afgelopen maand haalden vier verschillende ‘grensgeschillen’ de nationale en regionale pers. De Vlaamse Minister Zuhal Demir stuurde de Nederlandse regering een aangetekende brief, waarin Nederland in gebreke wordt gesteld voor milieuvervuilingen door de Limburgse chemiegigant Chemelot (De Limburger van 22.02.24);  […]

ITEM BRIEFS 9: Samenleven met water over grenzen heen

Samenleven met water over grenzen heen         Op 16 januari jl heeft de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Kamervragen beantwoord van leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over de duiding van het landelijk veiligheidsbeleid primaire waterkeringen, inclusief een kosteninschatting van de versterkingsopgave tot 2050. De minister […]

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter

Pim Mertens

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter Een nieuw jaar, nieuwe belastingregels. Suikertaks jaagt de Nederlandse consument de grens over, was de strekking van berichtgeving in onder andere De Limburger begin 2024. De maatregel hoort bij het Belastingplan 2023 en werd per 1 januari 2024 ingevoerd. Deze verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is niet de enige kostprijsverhogende maatregel die […]

ITEM BRIEFS 7: Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach

Grensoverschrijdend pensioen in de EU: de processie van Echternach     Ons pensioenland is volop in beweging; zeker als het gaat om de regeling van het grensoverschrijdende pensioen.  Op 17 januari jl. heeft de Tweede Kamer een debat gevoerd over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Het wekt verbazing dat in de meer dan honderd uur […]

ITEM BRIEFS 6: Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs

Wetsvoorstel “Internationalisering in balans”: een grenseffectenrapportage voor het hoger onderwijs   Eind 2022 droeg de Tweede Kamer de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen tegen de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs. In reactie hierop heeft het ministerie van Onderwijs het Nederlandse hoger onderwijs verzocht om te stoppen met het actief werven […]

ITEM Briefs 5: Klimaattop COP28 – ‘An agreement is only as good as its implementation’

Klimaattop COP28 – ‘An agreement is only as good as its implementation’ Aardeopwarming en grens(regio’s)   Van 30 november tot 12 december 2023 heeft de Klimaattop COP28 in Dubai plaatsgevonden. Deze is bijzonder omdat alle partijen hebben afgesproken om het gebruik van de fossiele brandstoffen af te bouwen, de wereldwijde capaciteit voor de opwekking van […]