Dossiers

  1. Europese ruimte voor gezondheidsgegevens
  2. EU-voorstel voor een richtlijn inzake platformwerkers
  3. Energietransitie en energiezekerheid
  4. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit
  5. Grenseffecten van het Nederlandse vuurwerkverbod
  6. Perceptie van de ‘grens’ en ‘identiteit’ van grensbewoners na de COVID-19-crisis
  7. Grensoverschrijdende effecten van het Nederlandse stikstofbeleid

Pitches van de onderwerpen

Dit jaar omvat de rapportage een zevental dossiers, welke zijn gekozen aan de hand van een enquête onder ITEM-stakeholders en andere belanghebbenden. Daarnaast kunnen er ook onderwerpen voor het voetlicht komen in de context van de dagelijkse activiteiten van ITEM onder de ITEM-jaarcyclus. De onderwerpen zijn wederom gevarieerd, van de grenseffecten van een vuurwerkverbod tot de regulering inzake platformwerkers. De dossiers zijn voorgedragen door de desbetreffende ITEM-onderzoekers middels een pitch, dat is te bekijken op YouTube. Uit de dossiers blijkt (wederom) het belang van het toetsen op grenseffecten, zoals sinds 2022 ook verplicht is in Nederland voor nieuwe wetgeving en beleid onder het Integraal Afwegingskader.

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2022

▶️ In het Nederlands
▶️ In het Engels
▶️ In het Frans
▶️ In het Duits

Infographic (Click to download)

Infographic Grefab 2022