Rapport over de procedurele, organisatorische en juridische aspecten van de toekenning van het Europees diploma label

FOCI report 2024 European degree label

  Op 27 maart heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet met de presentatie van een uitgebreide blauwdruk voor een Europees diploma label. Deze blauwdruk beschrijft het kader en de richtlijnen voor de implementatie van een Europees diploma label en markeert een cruciaal moment voor Europese hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het afgelopen jaar […]

WinWin4WorkLife-project van start

WinWin4WorkLife-project van start om de impact van werken op afstand in heel Europa te verkennen en te verbeteren Vanaf februari 2024 is het WinWin4WorkLife-project begonnen, gericht op het begrijpen en aanpakken van de effecten van regelingen voor werken op afstand in Europa – waaronder in grensoverschrijdende regio’s. De kern van het WinWin4WorkLife project is een […]

Grensoverschrijdende crisisbeheersing in het geval van hoogwater in de Euregio Maas-Rijn

De overstromingsramp van juli 2021 veroorzaakte grote materiële schade en sterfgevallen in onder meer de Euregio Maas-Rijn (EMR), het gebied waar de EMRIC-diensten verantwoordelijk zijn voor crisisbeheer en rampenbestrijding. Op verzoek van de partnerorganisaties van het netwerk EMRIC deed ITEM in het kader van het INTERREG Project MAHRETAK onderzoek naar de vereisten van grensoverschrijdend crisismanagement […]

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter

Pim Mertens

Opinie: Toets grenseffecten maatregelen moet beter Een nieuw jaar, nieuwe belastingregels. Suikertaks jaagt de Nederlandse consument de grens over, was de strekking van berichtgeving in onder andere De Limburger begin 2024. De maatregel hoort bij het Belastingplan 2023 en werd per 1 januari 2024 ingevoerd. Deze verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is niet de enige kostprijsverhogende maatregel die […]

ITEM Briefs 5: Klimaattop COP28 – ‘An agreement is only as good as its implementation’

Klimaattop COP28 – ‘An agreement is only as good as its implementation’ Aardeopwarming en grens(regio’s)   Van 30 november tot 12 december 2023 heeft de Klimaattop COP28 in Dubai plaatsgevonden. Deze is bijzonder omdat alle partijen hebben afgesproken om het gebruik van de fossiele brandstoffen af te bouwen, de wereldwijde capaciteit voor de opwekking van […]

ITEM BRIEFS 3: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; Eindelijk!

EC-voorstel voor een richtlijn COM(2023) 516/4 betreffende een Europese grensoverschrijdende associatie: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; eindelijk! Door Martin Unfried     Afgelopen september heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn betreffende Europese grensoverschrijdende associaties (COM(2023) 516 definitief). “Het voorstel heeft tot doel … de voorwaarden voor […]

Terugblik en conclusies ITEM jaarconferentie 2023

Foto collage ITEM Jaarconferentie 2023

De grens centraal “Met het rapport ‘elke regio telt’ en de regiodeals maakt dit kabinet duidelijk dat het pas écht goed met Nederland gaat als het overal goed gaat, de grensregio’s hebben kansen, maar je moet dan wel bereid zijn om zowel letterlijk als figuurlijk over de grenzen heen te kijken en de regio ook […]

Grensregio moet top-of-mind zijn 

Samenwerking over de grens is geen vanzelfsprekendheid en vergt continue aandacht en investeringen, een concrete aanpak en vergt soms ook aanpassing op maat voor de regio want immers elke regio telt!   ITEM analyseerde de plannen van de 15 grootste partijen in het licht van grensoverschrijdende samenwerking en de toekomst van grensregio’s. Wat zijn de plannen […]

ITEM Grenseffectenrapportage 2023 gepubliceerd

  De Grenseffectenrapportage 2023, samengesteld door het interdisciplinaire team van onderzoekers van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, heeft als doel de effecten van Europese- en nationale wetgeving en beleid op grensregio’s in kaart te brengen. De onderzoekers presenteerden hun dossiers in een video pitch tijdens de Jaarconferentie […]