Rapport over de procedurele, organisatorische en juridische aspecten van de toekenning van het Europees diploma label

FOCI report 2024 European degree label

  Op 27 maart heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet met de presentatie van een uitgebreide blauwdruk voor een Europees diploma label. Deze blauwdruk beschrijft het kader en de richtlijnen voor de implementatie van een Europees diploma label en markeert een cruciaal moment voor Europese hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het afgelopen jaar […]

Grensoverschrijdende crisisbeheersing in het geval van hoogwater in de Euregio Maas-Rijn

De overstromingsramp van juli 2021 veroorzaakte grote materiële schade en sterfgevallen in onder meer de Euregio Maas-Rijn (EMR), het gebied waar de EMRIC-diensten verantwoordelijk zijn voor crisisbeheer en rampenbestrijding. Op verzoek van de partnerorganisaties van het netwerk EMRIC deed ITEM in het kader van het INTERREG Project MAHRETAK onderzoek naar de vereisten van grensoverschrijdend crisismanagement […]

Internationale en Europese onderzoekers en hun toegang tot de nationale ziektekostenverzekering in Nederland

Health insurance foto

Internationale en Europese onderzoekers en hun toegang tot de nationale ziektekostenverzekering in Nederland Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en SOFIE (Sociaal Fiscaal Internationale Expertise) hebben van veel universiteiten en onderzoeksinstituten zorgen gehoord over de ziektekostenverzekering van Europese en internationale onderzoekers en hun gezinsleden in Nederland. Nuffic en SOFIE hebben gemerkt dat […]

Nieuw belastingverdrag Nederland-België ondertekend: enkele knelpunten weggenomen

Na jaren van onderhandelen is op 21 juni 2023 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België getekend door staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele. Op 23 juni is vanuit Belgische kant de tekst van het nieuwe verdrag beschikbaar gesteld. Dit nieuwe verdrag vervangt […]

EMRLingua: Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn

Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Project Completed 100% Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Het INTERREG V-A project EMR-Lingua loopt van 2021-2023 en heeft als overkoepelend doel het bevorderen van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” (Nederlands, Frans en Duits) in de […]

Crossquality: beoordeling van de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking

INT_Logo_Crossquality

Crossquality is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Interreg-EMR-fonds en de Europese Unie. Het heeft tot doel de mogelijke kwalitatieve indicatoren van het Interreg-programma te onderzoeken. Aangezien er nog geen kwalitatieve indicatoren voor de evaluatie van Interreg-projecten zijn, is dit project een leidraad voor het hele Europese grondgebied.  De totale begroting van het […]

WP3: Studies en juridisch advies

Het doel van dit werkpakket is om via onderzoek lering te trekken uit de eerste uitbraak van COVID-19, de euregionale samenwerking op het gebied van dergelijke grote langetermijncrises te versterken en mogelijkheden te onderzoeken om de hulpverlening aan burgers te verbeteren.   Dit wordt bereikt door: Het uitvoeren van evaluatief onderzoek naar de reactie op de COVID-19 uitbraak door […]

Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief. Achergrond Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat […]

Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port

De provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben op 22 oktober 2018 ITEM gevraagd een inventarisatie te maken van knelpunten die belemmerend werken voor North Sea Port in het grensoverschrijdende havengebied van Gent en Zeeland. Het betreft knelpunten die veroorzaakt worden door verschillen in wet- en regelgeving tussen de landen. […]

Hoe ook Nederlandse grensarbeiders van export WW-uitkeringen kunnen profiteren

Herziening EU Coördinatie Sociale Zekerheid: waarom de voorgestelde veranderingen in de werkloosheidsregelingen genuanceerder zijn dan politiek en media suggereren. In de media verschenen eind maart – begin april weer enkele verontrustende berichten over de geplande wijzigingen in de werkloosheidsregelingen in de Europese verordening over sociale zekerheid en het mogelijke misbruik van Nederlandse uitkeringen door buitenlandse […]