Nieuw belastingverdrag Nederland-België ondertekend: enkele knelpunten weggenomen

Na jaren van onderhandelen is op 21 juni 2023 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België getekend door staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele. Op 23 juni is vanuit Belgische kant de tekst van het nieuwe verdrag beschikbaar gesteld. Dit nieuwe verdrag vervangt […]

EMRLingua: Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn

Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Project Completed 100% Bevordering van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” in de Euregio Maas-Rijn Het INTERREG V-A project EMR-Lingua loopt van 2021-2023 en heeft als overkoepelend doel het bevorderen van de kennis van de zogenaamde “buurtalen” (Nederlands, Frans en Duits) in de […]

Crossquality: beoordeling van de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking

Crossquality is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Interreg-EMR-fonds en de Europese Unie. Het heeft tot doel de mogelijke kwalitatieve indicatoren van het Interreg-programma te onderzoeken. Aangezien er nog geen kwalitatieve indicatoren voor de evaluatie van Interreg-projecten zijn, is dit project een leidraad voor het hele Europese grondgebied.  De totale begroting van het […]

WP3: Studies en juridisch advies

Het doel van dit werkpakket is om via onderzoek lering te trekken uit de eerste uitbraak van COVID-19, de euregionale samenwerking op het gebied van dergelijke grote langetermijncrises te versterken en mogelijkheden te onderzoeken om de hulpverlening aan burgers te verbeteren.   Dit wordt bereikt door: Het uitvoeren van evaluatief onderzoek naar de reactie op de COVID-19 uitbraak door […]

Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) werkt samen met partners van de Uniklinik Aachen, de Clinique CHC MontLégia en het CHR de la Citadelle in Luik aan de oprichting van een Euregionaal Centrum voor Kinderchirurgie. Op deze pagina vindt u alle ins en outs over het initiatief. Achergrond Kinderchirurgie is een zeer gespecialiseerd vakgebied dat […]

Inventarisatie grensoverschrijdende knelpunten North Sea Port

De provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben op 22 oktober 2018 ITEM gevraagd een inventarisatie te maken van knelpunten die belemmerend werken voor North Sea Port in het grensoverschrijdende havengebied van Gent en Zeeland. Het betreft knelpunten die veroorzaakt worden door verschillen in wet- en regelgeving tussen de landen. […]

Hoe ook Nederlandse grensarbeiders van export WW-uitkeringen kunnen profiteren

Herziening EU Coördinatie Sociale Zekerheid: waarom de voorgestelde veranderingen in de werkloosheidsregelingen genuanceerder zijn dan politiek en media suggereren. In de media verschenen eind maart – begin april weer enkele verontrustende berichten over de geplande wijzigingen in de werkloosheidsregelingen in de Europese verordening over sociale zekerheid en het mogelijke misbruik van Nederlandse uitkeringen door buitenlandse […]

Limburgs statuut: een juridisch instrument voor grensspecifieke problemen

Welk juridisch instrumentarium kan voor de provincie Limburg een effectieve oplossing bieden om juridische grensproblemen beter aan te pakken? Hoe kan Limburg een zeker ‘mandaat’ krijgen om een actieve rol te spelen bij het oplossen van juridische grensbelemmeringen? Deze (en andere) vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Statuut voor Limburg‘ dat op 27 november 2018 […]

Roadmaps & Factsheets over erkenning van kwalificaties

Praktische documenten die grensoverschrijdende mobiliteit stimuleren door de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken Procedures voor de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen kunnen een uitdaging vormen. Het kan moeilijk zijn om de juiste bevoegde autoriteit te vinden en het kan nodig zijn om uitgebreide documentatie in te dienen. Door hun complexiteit worden erkenningsprocedures er vaak […]